Δικηγόροι

Αλκιβιάδης Χατζαντώνης

O Αλκιβιάδης Χατζαντώνης είναι ο ιδρυτής του δικηγορικού γραφείου Αλκιβιάδης Χατζαντώνης & Συνεργάτες. Είναι απόφοιτος του Νομικού Τμήματος της Σχολής Νομικών και οικονομικών Επιστημών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Είναι κάτοχος LLM στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Πανεπιστήμιο Essex Αγγλίας), LLM στο Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο (UCL - University College London) και Diploma στο Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο (UNIVERSITY OF CAMBRIDGE), με σχεδόν 20-ετή εργασιακή εμπειρία, συγγραφικό και διδακτικό έργο, σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

 • Πτυχιούχος Νομικού Τμήματος της Σχολής Νομικών και οικονομικών Επιστημών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
 • LLegum. Master, στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από το Νομικό Τμήμα του Πανεπιστημίου του Essex Αγγλίας (ημερομηνία απονομής τίτλου 23.7.1994, βαθμός αποφοίτησης "Άριστα" και απονομή βραβείου διάκρισης του Υπουργείου Παιδείας της Μεγάλης Βρετανίας)
 • LLegum. Master, στο Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο (Private International Law), από το University College of London (UCL).
 • Μέλος του Institute of Economic Learning and Social Evolution του University College of London (ημ. εγγραφής 1993)
 • Diploma in Private International Law, University of Cambridge (2009)
 • Υποψήφιος Διδάκτορας του Τομέα Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου, του Νομικού Τμήματος της Σχολής Νομικών και Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (θέμα διδακτορικής διατριβής οι σχέσεις ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων διοργάνωσης ταξιδιών)

Εργάστηκε ως ασκούμενος δικηγόρος στο δικηγορικό γραφείο του καθηγητή του Παν/μιου Θεσσαλονίκης κ. Βας. Βασιλακάκη (Α.Μ. Δ.Σ.Θ. 405) κατά το διάστημα 1995-96 και τον Μάιο του 1996 επέτυχε στις εξετάσεις για την απόκτηση Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος (στο Εφετείο Θεσσαλονίκης) και γράφθηκα, ως μέλος, στο Δικηγορικό Σύλλογο Κώ.

Εργάστηκε ως δικηγόρος - συνεργάτης στο δικηγορικό γραφείο Α. Λαλούση & Συνεργάτες (1996 - 1997). Το γραφείο αυτό λειτουργεί και ως νομικός σύμβουλος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων για θέματα διεθνούς δικαίου και θέματα Απόδημου Ελληνισμού.

Στα καθήκοντα του συμπεριλαμβάνονταν η διεύθυνση του τμήματος που ασχολούνταν με το Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού και η εκπόνηση, επίβλεψη, αξιολόγηση και πληροφόρηση των Δημοτικών αρχών για τα προγράμματα χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης . Έχει εκπονήσει, με επιτυχία, μελέτες για τα προγράμματα LEADER, LEADER II, Phare, Tacis, INTERREG κλπ, καθώς και για χρηματοδότηση επιχειρήσεων από τον Νόμο 1892/90 και άλλους αναπτυξιακούς νόμους. Επίσης έχει εκπονήσει μελέτες σκοπιμότητας και βιωσιμότητας για διάφορες επιχειρήσεις και Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Έχει συμμετάσχει, ως τεχνικός σύμβουλος, στην δημιουργία ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων για δικηγόρους, που ανέπτυξε η εταιρία Data Communication και ειδικότερα το τμήμα της Θεσσαλονίκης με επικεφαλής τον κ. Νικόλαο Κουμάρη.

Εργάστηκε ως δικηγόρος - συνεργάτης στην δικηγορική εταιρία "NOMOS" (1997- 1999), με έδρα τη Θεσσαλονίκη (είναι η Τρίτη μεγαλύτερη δικηγορική εταιρία στην Ελλάδα) και συνεργάστηκε με τον καθηγητή του Εμπορικού Δικαίου και Πρόεδρο του τομέα Εμπορικού Δικαίου στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης κ. Βασίλειο Αντωνόπουλο και τον τ. Καθηγητή του Πάντειου Πανεπιστημίου κ. Κωνσταντίνο Χατζηγιαννάκη, με κύριο αντικείμενο εργασίας θέματα φορολογικού και ασφαλιστικού δικαίου. Κατά το διάστημα της συνεργασίας με την παραπάνω εταιρία ήταν υπεύθυνος για την νομική υποστήριξη των επιχειρήσεων ΚΑΖΙΝΟ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε., SITHONIA BEACH HOTEL S.A. (όπου αντιμετωπίστηκαν και προβλήματα ιδιωτικών Μαρίνων), Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε. κ.α. και ήταν μέλος της ομάδας που εκπροσώπησε την Ελληνική Κυβέρνηση στην σύνταξη των εγγράφων ίδρυσης και λειτουργίας της BLACK SEA TRADE AND DEVELOPMENT BANK (Τράπεζας Ανάπτυξης της Μαύρης Θάλασσας).

Εργάστηκε ως δικηγόρος - συνεργάτης στο δικηγορικό γραφείο της Αθήνας «ΔΟΝΤΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», (1999), όπου και ασχολήθηκε με την νομική υποστήριξη των εταιριών WARNER BROS, CNN, TIME International Magazine, SABAN Enterprices, DC COMICS, κ.α, με έμφαση σε θέματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας και αθέμιτου ανταγωνισμού.

Από το έτος 2003 διατηρεί δικηγορικό γραφείο στην πόλη της Κω, ασκώντας το επάγγελμα παράλληλα με τις ακαδημαϊκές του υποχρεώσεις.

Στα πλαίσια της λειτουργίας του, το γραφείο έχει χειριστεί υποθέσεις διεθνούς οικογενειακού δικαίου, αρπαγής ανηλίκων, διεθνών συμβάσεων, τροχαία ατυχήματα με εμπλοκή αλλοδαπών υπηκόων, διεθνείς ταξιδιωτικές συμβάσεις (καταναλωτών, ξενοδόχων και ταξιδιωτικών πρακτορείων), διεθνείς πτωχεύσεις, έχει εκπροσωπήσει πελάτες σε δικαστήρια του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γερμανίας, της Ολλανδίας και της Ιταλίας, σε υποθέσεις σεξουαλικών αδικημάτων στην Ελλάδα και το εξωτερικό, εγκληματών τελουμένων με χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών σε περισσότερες από μια χώρες, κλπ.

 • Όμιλος GRECOTEL
 • Cosmote
 • Vodafone
 • Κονσερβοποιία Βορείου Αιγαίου
 • TUI
 • Ένωση Ραδιοταξί Κω
 • Fereniki Hotels & Resorts (Χανιά)
 • Αμερικάνικη και Αγγλική Πρεσβεία (για υποθέσεις στα Δωδεκάνησα).
 • Teaching assistant, University of Essex, 1993-94, Εξωτερικές σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπό την επίβλεψη του καθηγητή P. Lasok (Νομικού Συμβούλου του Βρετανικού Στέμματος).
 • Teaching assistant, University of Essex, 1993-94, Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο – Ναυτιλιακό Δίκαιο, υπό την επίβλεψη του καθηγητή Peter Stone.
 • Έχει συμμετάσχει στην οργάνωση σεμιναρίων, που οργάνωσε το πανεπιστήμιο του EXETER (1994), τα οποία απευθύνονταν σε άγγλους επιχειρηματίες και είχαν ως σκοπό την ενημέρωση τους για θέματα οργάνωσης εταιριών με έμφαση στις Ναυτιλιακές Εταιρίες, μέσα στα πλαίσια της Κοινότητας. Η δική του εργασία ήταν η παρουσίαση του ελληνικού δικαίου εμπορικών εταιριών.
 • Έχει συνεργαστεί με τον καθηγητή του Εμπορικού Δικαίου και Πρόεδρο του τομέα Εμπορικού δικαίου στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης κ. Βασίλειο Αντωνόπουλο στην συγγραφή των βιβλίων του "Δίκαιο Εμπορικών Εταιριών" (εκδόσεις Σάκκουλα 1998) και "Κώδικας Εμπορικού Δικαίου" (εκδόσεις Σάκκουλα 1998).
 • Διατέλεσε Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο του Επιχειρηματικού Προγράμματος Αρχικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και συμμετείχε στην εκπόνηση των πανεπιστημιακών σημειώσεων διδασκαλίας των μαθημάτων Εμβάθυνσης στο Αστικό και Αστικό Δικονομικό Δίκαιο (Ουσιαστικό μέρος) και Ιδιωτικό Δίκαιο του Τουρισμού, σε συνεργασία με τους διδάσκοντες καθηγητές.
 • Συμμετείχε, ως εξωτερικός σύμβουλος στην Επιτροπή Κωδικοποίησης, Αποκαθάρισης και Μερικής Αναμόρφωσης της Τουριστικής Νομοθεσίας (Υπουργείο Ανάπτυξης), που κατέληξε στην προετοιμασία του σχετικού Προσχεδίου Νόμου.
 • Έχει διδάξει, προσκεκλημένος της Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Πειραιά, στο μεταπτυχιακό τμήμα της σχολής στα πλαίσια του μαθήματος Διεθνείς Συμβάσεις.
 • Έχει διδάξει στο πανεπιστήμιο της ΖΥΡΙΧΗΣ, προσκεκλημένος του Νομικού Τμήματος, σε σεμινάρια μεταπτυχιακών φοιτητών (Μάιος 2001).
 • Συμμετείχε ως εξωτερικός συνεργάτης στην μελέτη φέρουσας ικανότητας της νήσου Κω που εκπόνησε το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
 • Έχει συγγράψει σε συνεργασία με τον Αν. Καθηγητή του Α.Π.Θ. Αχιλλέα Κουτσουράδη τον "Κώδικας Ιδιωτικού Δικαίου του Τουρισμού", εκδόσεις Σάκκουλα 2000.
 • Έχει συμμετάσχει ως συγγραφέας στον τόμο «ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ & ΔΙΚΑΙΟ», εκδόσεις Σάκκουλα 2002.
 • Έχει συμμετάσχει ως συνεργάτης στον τόμο «ΔΙΕΘΝΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ», εκδόσεις Σάκκουλα 2007.
 • Παράλληλα αρκετές εργασίες του και άρθρα έχουν δημοσιευτεί σε νομικά περιοδικά στην Ελλάδα και το εξωτερικό, κυρίως για θέματα αστικού και διεθνούς αστικού δικαίου.

Μοιραστείτε το!

Επικοινωνία

Δικηγορικό Γραφείο

Αλκιβιάδη Χατζαντώνη & Συνεργατών

Μακρυγιάννη & Παπαθεοφάνους
853 00 | Κως
Δωδεκάνησα
Ελλάδα
+30 22420 21776
+30 22420 45933
Δικηγορικό Γραφείο Αλκιβιάδη Χατζαντώνη & Συνεργατών
facebook.com/koslawoffice

Ώρες Λειτουργίας Γραφείου

Δευτέρα 08:00 έως 15:00 & 17:30 έως 21:00
Τρίτη 08:00 έως 15:00 & 17:30 έως 21:00
Τετάρτη 08:00 έως 15:00 & 17:30 έως 21:00
Πέμπτη 08:00 έως 15:00 & 17:30 έως 21:00
Παρασκευή 08:00 έως 15:00 & 17:30 έως 21:00
Σάββατο 08:00 έως 13:30
Κυριακή Κλειστά

Επικοινωνία μέσω e-Mail 24 ώρες/ημέρα

Ο δικτυακός τόπος «www.koslawoffice.gr» αποτελεί μία προσφορά του δικηγορικού γραφείου Αλκιβιάδης Χατζαντώνης & Συνεργάτες στον δικτυακό επισκέπτη και δεν υποκρύπτει οποιαδήποτε σχέση μεταξύ δικηγόρου και εντολέα - πελάτη, ή δημιουργεί τέτοια σχέση. Οι παρεχόμενες πληροφορίες, ενημερώσεις, δημοσιεύσεις και υποδείγματα κάθε μορφής, παρέχονται εντελώς δωρεάν, είναι ενημερωτικού και συμβουλευτικού χαρακτήρα.