Επικοινωνία

Πληκτρολογείστε μία έγκυρη διεύθυνση e-mail


Παρακαλούμε πληκτρολογείστε τον κωδικό όπως είναι (Αγγλικά / Κεφαλαία-Πεζά)


Η επικοινωνία αυτή δεν υποκρύπτει οποιαδήποτε σχέση μεταξύ δικηγόρου και εντολέα - πελάτη ή δημιουργεί τέτοια σχέση.


Δικηγορικό Γραφείο

Αλκιβιάδη Χατζαντώνη
& Συνεργατών

Μακρυγιάννη & Παπαθεοφάνους
853 00 | Κως
Δωδεκάνησα
Ελλάδα
+30 22420 21776
+30 22420 45933
Δικηγορικό Γραφείο Αλκιβιάδη Χατζαντώνη & Συνεργατών

Ο δικτυακός τόπος «www.koslawoffice.gr» αποτελεί μία προσφορά του δικηγορικού γραφείου Αλκιβιάδης Χατζαντώνης & Συνεργάτες στον δικτυακό επισκέπτη και δεν υποκρύπτει οποιαδήποτε σχέση μεταξύ δικηγόρου και εντολέα - πελάτη, ή δημιουργεί τέτοια σχέση. Οι παρεχόμενες πληροφορίες, ενημερώσεις, δημοσιεύσεις και υποδείγματα κάθε μορφής, παρέχονται εντελώς δωρεάν, είναι ενημερωτικού και συμβουλευτικού χαρακτήρα.